Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną.